ADRESY
Biuro, produkcja
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
T/F: +48 42 674 34 94
sekretariat@oram.lodz.pl

KONTAKTY
Zarząd T: +48 42 674 34 94
Prezes Zarządu inż. Andrzej Dominiak
Prokurent/Główna Księgowa Teresa Kubiak
andrzej.dominiak@oram.lodz.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży
T: +48 42 674 32 10
Kierownik Jarosław Brzozowski M: +48 602 727 484
jaroslaw.brzozowski@oram.lodz.pl
obr@oram.lodz.pl

Dział księgowości
Księgowa Małgorzata Nowak  T: +48 42 674 34 94
ksiegowosc@oram.lodz.pl

Serwis
Specjalista Wojciech Dębowski 
T: +48 42 674 26 15
serwis@oram.lodz.pl

Dział Doświadczalno-Produkcyjny
T: +48 42 674 26 15

Kierownik Dorota Przybyłek  M: +48 792 540 055
dorota.przybylek@oram.lodz.pl