Ogłoszenie
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B, w ramach projektu pt.
"Platforma B2B szansa na dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności firmy ORAM"
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Treść zapytania ofetowego wraz z ząłącznikiem do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe pobierz plik w
 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego pobierz plik w