ADRESY
Biuro, produkcja
ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
T/F: +48 42 674 34 94
sekretariat@oram.lodz.pl

Laboratorium Badawcze
pl. Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
T: +48 42 674 20 76
F: +48 42 674 34 94
laboratorium@oram.lodz.pl

www.laboratory.lodz.pl
KONTAKTY
Zarząd T: +48 42 674 34 94
Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Holi
Prokurent/Główna Księgowa Teresa Kubiak
andrzej.holi@oram.lodz.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży
T: +48 42 674 32 10
Kierownik Jarosław Brzozowski M: +48 602 727 484
Specjalista Andrzej Dominiak M: +48 606 493 508
jaroslaw.brzozowski@oram.lodz.pl

obr@oram.lodz.pl

Dział księgowości
Księgowa Małgorzata Nowak  T: +48 42 674 34 94
ksiegowosc@oram.lodz.pl

Serwis
Specjalista Wojciech Dębowski 
T: +48 42 674 26 15
serwis@oram.lodz.pl

Dział Doświadczalno-Produkcyjny
T: +48 42 674 26 15

Kierownik Dorota Przybyłek  M: +48 792 540 055
dorota.przybylek@oram.lodz.pl

Laboratorium Badawcze
T: +48 42 674 20 76

Kierownik Artur Kmieć  M: +48 600 966 195
laboratorium@oram.lodz.pl