Naprawy gwarancyjne
OBR ORAM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 38/52 zwany dalej Gwarantem, zapewnia sprawne działanie wskazanego w gwarancji aparatu elektrycznego użytkowanego zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi opisanymi w ,,Instrukcji obsługi i konserwacji''. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji określa "Karta Gwarancyjna" dołączona do każdego wyrobu.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych naszych wyrobów otrzymasz telefonicznie lub pod adresem e-mail.

U W A G A!!!
Styczniki próżniowe, zestawy oraz przełączniki sieci produkowane przez firmę ORAM posiadają zabezpieczenia - naklejka z logo firmy - świadczące o oryginalności wyrobu.

Uszkodzenie lub zerwanie zabezpieczenia w okresie gwarancyjnym powoduje utratę gwarancji.
 
Pobierz formularz zlecenia naprawy pobierz

Zasady gwarancji pobierz

 
Naprawy pogwarancyjne
W celu dokonania naprawy pogwarancyjnej lub przeglądu aparat należy przesłać do nas firmą kurierską na koszt nadawcy. Do przesyłki należy koniecznie dołączyć zlecenie naprawy/przeglądu z krótkim opisem uszkodzenia oraz danymi kontaktowymi. Po oględzinach wyrobu przesłane zostaną mailem lub faxem warunki naprawy (koszty, forma płatności, termin realizacji i sposób dostawy). W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Za szkody wyrządzone przez stycznik naprawiany przez firmę nie posiadającej naszej autoryzacji nie ponosimy odpowiedzialności. Na chwilę obecną jedyną firmą która posiada naszą autoryzację jest firma PPHU ALFA Wojciech Flak z siedzibą w Lubinie.

Naprawy styczników objęte są gwarancją przez 24 miesięczną, natomiast remonty 36 miesięczną. Aparat otrzymuje świadectwo naprawy/remontu oraz jest oznaczony odpowiednią naklejką. Wymienione komory próżniowe są objęte 12 miesięczną gwarancją PRODUCENTA.