Naprawy gwarancyjne
OBR ORAM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 38/52 zwany dalej Gwarantem, zapewnia sprawne działanie wskazanego w gwarancji aparatu elektrycznego użytkowanego zgodnie z warunkami techniczno - eksploatacyjnymi opisanymi w ,,Instrukcji obsługi i konserwacji''. Gwarancja wydłużona jest o czas obsługi gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji określa "Karta Gwarancyjna" dołączona do każdego wyrobu.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych naszych wyrobów otrzymasz telefonicznie lub pod adresem e-mail.

U W A G A!!!
Styczniki próżniowe, zestawy oraz przełączniki sieci produkowane przez firmę ORAM posiadają zabezpieczenia - naklejka z logo firmy - świadczące o oryginalności wyrobu.

Uszkodzenie lub zerwanie zabezpieczenia w okresie gwarancyjnym powoduje utratę gwarancji.
 
Pobierz formularz zlecenia naprawy pobierz

 
Naprawy pogwarancyjne
W celu dokonania naprawy pogwarancyjnej aparat należy przesłać do nas firmą kurierską na koszt nadawcy. Do przesyłki należy koniecznie dołączyć zlecenie naprawy z krótkim opisem uszkodzenia oraz danymi kontaktowymi. Po oględzinach wyrobu przesłane zostaną mailem lub faxem warunki naprawy (koszty, forma płatności, termin realizacji i sposób dostawy). W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Za szkody wyrządzone przez stycznik naprawiany przez firmę nie posiadającej naszej autoryzacji nie ponosimy odpowiedzialności.