Retrofit wyłącznika HLAM - Wyłącznik kompaktowy BHM pobierz

Opinia Techniczna nr 07/33 pobierz

Instrukcja instalowania i eksploatacji BHM napęd ręczny (DTR) pobierz

Instrukcja instalowania i eksploatacji BHM napęd silnikowy (DTR) pobierz

 
Posiada blokadę mechaniczną z sygnalizacją zadziałania wyzwalacza zwarciowego.
Stosowanie w urządzeniach elektrycznych górniczych wyłącznika BHM poświadczone jest Opinią Techniczną wydaną przez Zakład Atestacji CEiAG EMAG.

Opinia Techniczna nr 07/33, wrzesień 2007r.

Wyłączniki produkowane przez OBR "ORAM" posiadają tabliczkę
z nr identyfikacyjnym wyłącznika
 
 
Retrofit wyłącznika HLAM - Wyłącznik TERASAKI (prototyp) pobierz