Szkoła Eksploatacji Podziemnej 15-19.02.2013 r.
Kraków
 

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm w branży elektroenergetycznej w Polsce. Dwoma głównymi obszarami naszej działalności są produkcja i remonty ognioszczelnych stacji transformatorowych dla przemysłu górniczego oraz produkcja i sprzedaż systemów oświetleniowych. 20 lat temu firma zaczęła działalność jako firma handlowa, następnie rozpoczęła serwisowanie i modernizację ognioszczelnych stacji transformatorowych.

Przez lata rozwoju stała się wiodącym producentem innowacyjnych urządzeń dla górnictwa oraz specjalistycznych systemów oświetleniowych dla górnictwa, przemysłu, budynków użyteczności publicznej oraz indywidualnego odbiorcy. Firma posiada certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001, zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PNEN 18001.

 
   
       
 

 

 

   
Sympozjum w Hotelu „Jawor” 3-4.02.2013 r.
Jaworze
 
Po pierwsze Bezpieczeństwo!

Coroczne, VI już Sympozjum Naukowo- Szkoleniowe organizowane przez firmy P.P.H.U. MARTECH-PLUS Marcin Mistarz Sp. J. i ELTEL Sp. z o.o. odbyło się na początku lutego br. Poświęcone było problematyce bezpieczeństwa w zakładach górniczych oraz nowoczesnych urządzeń stosowanych na kopalniach.

Po raz kolejny Sympozjum, cieszyło się dużym zainteresowaniem,to też przybyło na nie ponad stu zaproszonych, przez organizatorów gości,m. in. przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Kompani Węglowej SA,Katowickiego Holdingu Węglowego SA, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Górnictwa, działów elektrycznych śląskich kopalń oraz Lubelskiego Węgla "Bogdanka". Przybyli słuchacze mieli okazję wysłuchać ciekawych referatów, zobaczyć produkty firm, jak i mieli możliwość uczestniczyć w panelach dyskusyjnych o tematyce wykorzystywanych procedur kontroli, systemów ostrzegania, sterowania oraz wymogów bezpieczeństwa na kopalniach.

Uczestnicy Sympozjum mieli możliwość wysłuchania ciekawych referatów organizatorów oraz zaproszonych gości. W temacie bezpieczeństwa, ze strony gości wypowiadali się m. in. Mirosław Krzystolik - przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, Zastępca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego oraz dr inż. Andrzej Figiel z Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Panele dyskusyjne, pomiędzy przedstawianymi wykładami,pozwalały na wymianę poglądów między uczestnikami tworzącymi przepisy a stosującymi je w górnictwie. Uczestnicy byli zgodni co do zachowywania bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych. Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń budowy przeciwwybuchowej daje większą gwarancję na zdrowie i życie pracowników górniczych.

Goście zgromadzeni na Sympozjum mogli również, obok wysłuchania prezentacji zobaczyć produkty firm organizujących szkolenie. Ekspozycje wyrobów przedstawione były w sali głównej, gdzie odbywały się opisane wyżej prelekcje.

Kolejny raz zorganizowane Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pozwoliło na przybliżenie tematów związanych z aspektem bezpieczeństwa. Wszyscy zebrani uczestnicy mieli możliwość zapoznać się zobowiązującymi normami oraz efektywnie połączyć teorię i wiedzę z wykorzystywaną w kopalniach praktyką, co produktywnie ulepsza bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Sympozjum dało również możliwość nawiązania dialogu oraz doradztwa pomiędzy przedstawicielami Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych z pracownikami kopalń wraz z producentami urządzeń i maszyn górniczych.