MISJA SPÓŁKI:


Stawiamy sobie za cel produkować mało docenianą,
niezawodną aparaturę łączeniową - styczniki próżniowe.


 
Prezes Zarządu                                      
inż. Andrzej Dominiak