MISJA SPÓŁKI:


Chcemy być najlepszymi producentami
aparatury próżniowej spełniającej
oczekiwania najbardziej
wymagających Klientów.

 
Prezes Zarządu                                      
dr inż. Andrzej Holi