Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ORAM Sp. z o.o. wykonuje usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, projektowych i badań laboratoryjnych oraz dostarcza wyroby w zakresie specjalistycznej aparatury niskiego i średniego napięcia, specjalizując się w stycznikach próżniowych.
Zaufanie klientów do naszej firmy oraz spełnienie ich oczekiwań osiągamy przez systematyczne doskonalenie zarządzania, dbanie o rozwój oferowanych usług i wyrobów, o ich wysoki poziom techniczny i jakościowy, dążąc jednocześnie do umacniania i rozwoju naszej pozycji na rynku.
Zapewniamy stabilną działalność kształtując racjonalną politykę ekonomiczną.

Politykę jakości realizujemy przez:
 • systematyczne badanie rynku klientów i dostawców, poziomu ich oczekiwań i ofert,
 • systematyczne badanie poziomu zadowolenia klientów z realizowanych na ich rzecz usług i wytwarzanych wyrobów,
 • systematyczne prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej w celu rozszerzenia oferty asortymentowej i jakościowej zgodnie z oczekiwaniami klientów,
 • utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001,
 • pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników Ośrodka w rozwój Systemu Zarządzania Jakością,
 • dbałość o satysfakcję pracowników oraz systematyczne doskonalenie ich kwalifikacji,
 • ocenę przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów określonych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością celem doskonalenia działalności Ośrodka.

 • Polityka Jakości jest przez pracowników rozumiana i utrzymywana na każdym stanowisku pracy
  W realizację Polityki Jakości jestem zaangażowany osobiście zapewniając niezbędne środki i zasoby.

  Łódź, październik 2006 r.                  Dyrektor:dr inż. Andrzej HOLI

  Całością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Systemu kieruje: vacat  Laboratorium Badawcze zostało uznane przez Polski Rejestr Statków za kompetentne do przeprowadzania prób i badań aparatów elektrycznych niskonapięciowych i ich zestawów – świadectwo uznania TE/250/883995/15
  (ważność świadectwa: do 14.01.2018r.)